ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา      มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ      วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี   
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ประกาศ เรื่อง "การขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (ภาคปกติ) "(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาภาคปกติ ที่ขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ระหว่างวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม - วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 มีข้อปฏิบัติ ดังนี้
1. ยื่นคำร้องขอสอบซ่อมระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม - วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ คณะและวิทยาเขตที่สังกัด พร้อมนำส่งให้แผนกมาตรฐานการศึกษา สำนักวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่
2. ติดตามตารางสอบซ่อมในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ที่ http://www.northbkk.ac.th/registration/download
3. มหาวิทยาลัยจะจัดการสอบซ่อมในระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 - วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นตันไป ณ วิทยาเขตสะพานใหม่
หมายเหตุ: ต้องสอบซ่อมภายใน วัน เวลา ที่กำหนดเท่านั้นมิฉะนั้นถือว่า สละสิทธิ์
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2566
2.กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ตามกำหนดการ ดังนี้
- วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 - 15:30 น. ณ ห้อง 2103 อาคาร 2 ชั้น 1 วิทยาเขตสะพานใหม่
- วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 - 15:30 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต
- วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 - 15:30 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต
หมายเหตุ : กรณีไม่สามารถมารับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ตามกำหนด นักศึกษาต้องติดต่อขอรับบัตรด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานใหม่-ดอนเมืองเท่านั้น
คลิก ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2566
3.คำแนะนำในการใช้งาน Email@northbkk.ac.th(ด่วน)
- ท่านสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://mail.northbkk.ac.th
- ระบบอีเมลเป็นของ Google for Education ดังนั้นท่านสามารถใช้งานได้เหมือนใช้ Gmail ทุกประการ
- สามารถใช้บริการของ Google ได้ทุกอย่าง เช่น Youtube, Google Drive, Calendar,Meet ,Classroom เป็นต้น
- สามารถใช้งานได้ตลอดไปถึงแม้ว่าจะจบการศึกษาแล้ว
***แจ้งปัญหา กรณีมีปัญหาในการใช้งาน*** คลิกที่นี่
ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกสารสนเทศ โทร.02-9727200 ต่อ 220-222 เวลา 08.30-17.30 น., หรือ Line@ MIS : @lrq5370m
ประกาศโดย   ผู้ดูแลระบบ   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2564
 นักศึกษาปัจจุบัน
 
แนะนำการใช้งาน Email@northbkk.ac.th
- ท่านสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://mail.northbkk.ac.th
- ระบบอีเมลเป็นของ Google for Education ดังนั้นท่านสามารถใช้งานได้เหมือนใช้ Gmail ทุกประการ
- สามารถใช้บริการของ Google ได้ทุกอย่าง เช่น Youtube, Google Drive, Calendar,Meet ,Classroom เป็นต้น
- สามารถใช้งานได้ตลอดไปถึงแม้ว่าจะจบการศึกษาแล้ว
***แจ้งปัญหา กรณีมีปัญหาในการใช้งาน*** คลิกที่นี่
ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกสารสนเทศ โทร.02-9727200 ต่อ 220-222 เวลา 08.30-17.30 น., Line@MIS : @lrq5370m
 นักศึกษาสำเร็จ
 
บริษัทวิชั่นเนต จำกัด เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง Web Developer (ASP.NET, Mobile App.) จำนวน 5 อัตรา
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน
ด้วยทาง บริษัทวิชั่นเนต จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ จำนวน 5 อัตรา เพื่อเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและศิษย์เก่าของสถาบัน รวมถึงผู้ที่มีความสนใจกำลังมองหางาน ที่มีรายได้และอนาคตที่มั่นคง ซึ่งในขณะนี้ทางบริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง Web Developer (ASP.NET, Mobile App.) จำนวน 5 อัตรา
- โทร.สอบถาม นัดสัมภาษณ์ 02-6415310-4 ต่อ 100
- Email : Pachara@vn.co.th
- สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง
- ข้อมูลเพิ่มเติม www.vn.co.th
รายละเอียดเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงาน ตามเอกสารแนบท้าย คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ รับสมัครงานหลายอัตรา
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน ด้วยทางมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานจำนวนหลายอัตรา เพื่อเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและศิษย์เก่าของสถาบัน รวมถึงผู้ที่มีความสนใจกำลังมองหางาน ที่มีรายได้และอนาคตที่มั่นคง
- โทร.สอบถาม นัดสัมภาษณ์ 02-9727200 ต่อ 300-304
- Email : personnel@northbkk.ac.th
- สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่มหาวิทยาลัยได้โดยตรง
เวลา สกอ. | กยศ. | สมศ. | NBU | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักบริการการศึกษา
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักบริการการศึกษา