ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา      มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ      วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี   
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ประกาศ เรื่อง "การขาดสอบ กลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2566 (ช่วงที่ 3) นักศึกษาภาคสมทบ(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาภาคสมทบ ที่ขาดสอบ กลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2566 (ช่วงที่ 3) วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 มีข้อปฏิบัติ ดังนี้
1. ยื่นคำร้องขอสอบซ่อมระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 - วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะและวิทยาเขตที่สังกัด พร้อมนำส่งให้แผนกมาตรฐานการศึกษา สำนักวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่
2. ติดตามตารางสอบซ่อมในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ที่ https://reg.northbkk.ac.th/registrar/home.asp
3. มหาวิทยาลัยจะจัดการสอบซ่อมใน วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ณ วิทยาเขตสะพานใหม่ ห้อง S2101 อาคาร 2 ชั้น 1
4. การเข้าสอบ นักศึกษาต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ว่าด้วย การแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2553 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ว่าด้วย การสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2553
หมายเหตุ: ต้องสอบซ่อมภายใน วัน เวลา ที่กำหนดเท่านั้น มิฉะนั้นถือว่า สละสิทธิ์
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   12 กุมภาพันธ์ 2567
2.กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ ภาคปกติและสมทบ ภาคการศึกษาที่ 3/2566(ด่วนมากที่สุด)
มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้นศ.ภาคปกติและภาคสมทบ ลงทะเบียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 3/2566 ดังนี้ * ภาคปกติ ระหว่างวันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 * ภาคสมทบ ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2567 (หากไม่ลงทะเบียนตามวันที่กำหนดนักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมลงทะเบียนล่าช้า 500 บาท )
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2567
3.คำแนะนำในการใช้งาน Email@northbkk.ac.th(ด่วน)
- ท่านสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://mail.northbkk.ac.th
- ระบบอีเมลเป็นของ Google for Education ดังนั้นท่านสามารถใช้งานได้เหมือนใช้ Gmail ทุกประการ
- สามารถใช้บริการของ Google ได้ทุกอย่าง เช่น Youtube, Google Drive, Calendar,Meet ,Classroom เป็นต้น
- สามารถใช้งานได้ตลอดไปถึงแม้ว่าจะจบการศึกษาแล้ว
***แจ้งปัญหา กรณีมีปัญหาในการใช้งาน*** คลิกที่นี่
ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกสารสนเทศ โทร.02-9727200 ต่อ 220-222 เวลา 08.30-17.30 น., หรือ Line@ MIS : @lrq5370m
ประกาศโดย   ผู้ดูแลระบบ   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2564
 นักศึกษาปัจจุบัน
 
แนะนำการใช้งาน Email@northbkk.ac.th
- ท่านสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://mail.northbkk.ac.th
- ระบบอีเมลเป็นของ Google for Education ดังนั้นท่านสามารถใช้งานได้เหมือนใช้ Gmail ทุกประการ
- สามารถใช้บริการของ Google ได้ทุกอย่าง เช่น Youtube, Google Drive, Calendar,Meet ,Classroom เป็นต้น
- สามารถใช้งานได้ตลอดไปถึงแม้ว่าจะจบการศึกษาแล้ว
***แจ้งปัญหา กรณีมีปัญหาในการใช้งาน*** คลิกที่นี่
ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกสารสนเทศ โทร.02-9727200 ต่อ 220-222 เวลา 08.30-17.30 น., Line@MIS : @lrq5370m
 นักศึกษาสำเร็จ
 
บริษัทวิชั่นเนต จำกัด เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง Web Developer (ASP.NET, Mobile App.) จำนวน 5 อัตรา
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน
ด้วยทาง บริษัทวิชั่นเนต จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ จำนวน 5 อัตรา เพื่อเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและศิษย์เก่าของสถาบัน รวมถึงผู้ที่มีความสนใจกำลังมองหางาน ที่มีรายได้และอนาคตที่มั่นคง ซึ่งในขณะนี้ทางบริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง Web Developer (ASP.NET, Mobile App.) จำนวน 5 อัตรา
- โทร.สอบถาม นัดสัมภาษณ์ 02-6415310-4 ต่อ 100
- Email : Pachara@vn.co.th
- สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง
- ข้อมูลเพิ่มเติม www.vn.co.th
รายละเอียดเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงาน ตามเอกสารแนบท้าย คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ รับสมัครงานหลายอัตรา
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน ด้วยทางมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานจำนวนหลายอัตรา เพื่อเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและศิษย์เก่าของสถาบัน รวมถึงผู้ที่มีความสนใจกำลังมองหางาน ที่มีรายได้และอนาคตที่มั่นคง
- โทร.สอบถาม นัดสัมภาษณ์ 02-9727200 ต่อ 300-304
- Email : personnel@northbkk.ac.th
- สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่มหาวิทยาลัยได้โดยตรง
เวลา สกอ. | กยศ. | สมศ. | NBU | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักบริการการศึกษา
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักบริการการศึกษา