ข่าวประชาสัมพันธ์
1.กำหนดลงทะเบียนออนไลน์ ภาคปกติ เทอม 1/2564(ด่วนมากที่สุด)
มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้นศ.ภาคปกติ ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 26 เม.ย - 3 พ.ค. 64 โดยนศ.ทำการลงทะเบียนในระบบทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเอง (หากไม่ลงทะเบียนตามวันที่กำหนดจะเปิดให้ลงทะเบียนล่าช้า ในวันที่ 4 พ.ค. - 18 มิ.ย. 64 พร้อมค่าปรับ 500 บาท)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 เมษายน 2564
2.กำหนดลงทะเบียนออนไลน์ ภาคสมทบ เทอม 1/2564(ด่วนมากที่สุด)
มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้นศ.ภาคปกติ ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 25 เม.ย - 2 พ.ค. 64 โดยนศ.ทำการลงทะเบียนในระบบทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเอง (หากไม่ลงทะเบียนตามวันที่กำหนดจะเปิดให้ลงทะเบียนล่าช้า ในวันที่ 3 พ.ค. - 12 มิ.ย. 64 พร้อมค่าปรับ 500 บาท)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 เมษายน 2564
3.ประกาศ เรื่อง "การขาดสอบ กลางภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2563 นักศึกษาภาคสมทบ"(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาภาคสมทบที่ขาดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2563 วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 มีข้อปฏิบัติ ดังนี้
1. ยื่นคำร้องขอสอบซ่อมระหว่าง วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 - วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 ชำระค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 500 บาท
2. นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบซ่อม - สอบเสริม หลังวันที่ 25 เมษายน 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 1,000 บาท
3. นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบซ่อม - สอบเสริม หลังวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 2,000 บาท
4. ติดตามตารางสอบซ่อมในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ที่ www.northbkk.ac.th/registrar/download
5. มหาวิทยาลัยจะจัดการสอบซ่อมใน วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป รูปแบบการสอบนอกห้องเรียน Take Home Exam โดยนักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาสอบในห้องสอบ
ให้ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2564
 นักศึกษาปัจจุบัน
 
 นักศึกษาสำเร็จ
 
เวลา สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักบริการการศึกษา
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักบริการการศึกษา