ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ตารางสอบกลางภาค 2/2557(ด่วนมากที่สุด)
ขณะนี้สำนักวิชาการได้อยู่ในช่วงระหว่างการดำเนินการจัดตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 ซึ่งเป็นช่วงตารางสอบมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วทางสำนักวิชาการจะได้ประกาศให้ทราบต่อไป
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 มกราคม 2558
 2.คู่มือการตรวจเช็คตารางเรียนนักศึกษา (ด้วยตนเอง)
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการตรวจเช็คตารางเรียนด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย สามารถศึกษาจากคู่มือ ตามลิ้งนี้ https://drive.google.com/file/d/0B2_F3GCbqMp1c2RZZTFOUUFiQjg/view?usp=sharing
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2557