ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศเรื่อง"รายชื่อสอบซ่อม-เสริม ปลายภาค ภาคสมทบ ประจำภาคเรียนที่3/2559 และ1.1/2560(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาภาคสมทบที่ขาดสอบปลายภาค 3/2559 และ1.1/2560 ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ต้องมาสอบซ่อม-สอบเสริม ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ให้ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 สิงหาคม 2560
 2.ประกาศเรื่อง "การขาดสอบปลายภาค 3/2559 และ 1.1/2560 วิทยาเขตสะพานใหม่"(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถติดตามตารางสอบปลายภาค 3/2559 และ 1.1/2560 ได้ที่ บอร์ดแผนกทะเบียนและวัดผล หรือหน้าห้องกองอำนวยการสอบ และสามารถติดตามตารางสอบรายบุคคลได้ที่ www.northbkk.ac.th/registrar/download
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2560
 3.ประกาศเรื่อง "การขาดสอบปลายภาค 3/2559 และ 1.1/2560 วิทยาเขตรังสิต"(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถติดตามตารางสอบปลายภาค 3/2559 และ 1.1/2560 ได้ที่ บอร์ดแผนกทะเบียนและวัดผล หรือหน้าห้องกองอำนวยการสอบ และสามารถติดตามตารางสอบรายบุคคลได้ที่ www.northbkk.ac.th/registrar/download
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2560