ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศเรื่อง "การแต่งกายของนักศึกษาในการเข้าสอบ"(ด่วนมากที่สุด)
ในการสอบนักศึกษาทุกคนจะต้องปฎิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ 2553
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2560
 2.ประกาศเรื่อง "การขาดสอบปลายภาค 1/2560 วิทยาเขตสะพานใหม่"(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถติดตามตารางสอบปลายภาค 1/2560 ได้ที่ บอร์ดแผนกทะเบียนและวัดผล หรือหน้าห้องกองอำนวยการสอบ และสามารถติดตามตารางสอบรายบุคคลได้ที่ www.northbkk.ac.th/registrar/download
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2560
 3.ประกาศเรื่อง "การขาดสอบปลายภาค 1/2560 วิทยาเขตรังสิต"(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถติดตามตารางสอบปลายภาค 1/2560 ได้ที่ บอร์ดแผนกทะเบียนและวัดผล หรือหน้าห้องกองอำนวยการสอบ และสามารถติดตามตารางสอบรายบุคคลได้ที่ www.northbkk.ac.th/registrar/download
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2560
 4.กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาปกติ ภาค 2/2560(ด่วนมากที่สุด)
มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้นศ.ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 6-24 พ.ย 60 โดยนศ.ต้องพบ อ.ที่ปรึกษาก่อนทำการลงทะเบียนในระบบทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเอง (หากไม่ลงทะเบียนตามวันที่กำหนดจะเปิดให้ลงทะเบียนล่าช้าในวันที่ 25 พ.ย 60 เป็นต้นไป พร้อมค่าธรรมเนียม 500 บาท)
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2560