ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งเรื่องตารางเรียนและคู่มือตาราง ภาคเรียน 1.1 และ 1.2/2557
เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยจัดการเรียน/สอน ภาคเรียน1.1 และ1.2 /2557 นั้น ผู้ดูแลระบบจึงจัดทำคู่มือการเช็คห้องเรียน อาจารย์ผู้สอน เพื่อให้ดาวน์โหลดตามลิ้งนี้ https://drive.google.com/file/d/0B2_F3GCbqMp1RDFnMDNCZ0VXck5WLTVBT1FoRU5vZzF1OVk0/edit?usp=sharing
ประกาศโดย   ผู้ดูแลระบบ   วันที่ประกาศ   31 พฤษภาคม 2557
 2.ขอเชิญเยี่ยมชม “นิทรรศการสัปดาห์ วันสืบ นาคะเสถียร”
ทางชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “นิทรรศการสัปดาห์ วันสืบ นาคะเสถียร” ในวันที่ 2-6 กันยายน 2557 ณ ลานชั้น G ทั้ง 2 วิทยาเขต เนื่องในวันสืบ นาคะเสถียร ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กันยายน ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึง...คุณสืบ นาคะเสถียร..
ประกาศโดย   ผู้ดูแลระบบ   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2557