ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศขาดสอบนักศึกษาภาคปกติ(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาภาคปกติที่ขาดสอบ ระหว่างวันที่ 10 - 14 ต.ค. 59 ให้ยื่นคำร้องภายในวันที่ 25 ต.ค. 59 ซึ่งจะมีการสอบซ่อมในวันเสาร์ที่ 29 ต.ค. 59 ณ ห้อง S2210 วิทยาเขตสะพานใหม่เท่านั้น
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2559
 2.ประกาศเรื่อง "การขาดสอบนักศึกษาภาคสมทบ"(ด่วนมากที่สุด)
ประกาศเรื่อง "การขาดสอบนักศึกษาภาคสมทบ" จัดสอบซ่อม 29/10/59 ห้อง S2209 ณ วิทยาเขตสะพานใหม่
ประกาศโดย   มาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 ตุลาคม 2559