ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ การสอบกลางภาค 2/2557
นักศึกษาสามารถติดตามตารางสอบกลางภาค 2/2557 ได้ที่บอร์ดแผนกทะเบียนและวัดผล หรือบอร์ดหน้าห้องกรรมการกลางได้แล้วค่ะ และสามารถติดตามตารางสอบรายบุคคลได้ที่ www.northbkk.ac.th
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2558
 2.คู่มือการตรวจเช็คตารางเรียนนักศึกษา (ด้วยตนเอง)
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการตรวจเช็คตารางเรียนด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย สามารถศึกษาจากคู่มือ ตามลิ้งนี้ https://drive.google.com/file/d/0B2_F3GCbqMp1c2RZZTFOUUFiQjg/view?usp=sharing
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2557