ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ เรื่อง การสอบปลายภาค 3/2558 วิทยาเขตสะพานใหม่(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถติดตามตารางสอบปลายภาค 3/2558 ได้ที่ บอร์ดแผนกทะเบียนและวัดผล หรือหน้าห้องกองอำนวยการสอบ และสามารถติดตามตารางสอบรายบุคคลได้ที่ www.northbkk.ac.th/registrar/download
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2559
 2.ประกาศ เรื่อง การสอบปลายภาค 3/2558 วิทยาเขตรังสิต(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถติดตามตารางสอบปลายภาค 3/2558 ได้ที่ บอร์ดแผนกทะเบียนและวัดผล หรือหน้าห้องกองอำนวยการสอบ และสามารถติดตามตารางสอบรายบุคคลได้ที่ www.northbkk.ac.th/registrar/download
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2559
 3.ประกาศ เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาในการเข้าสอบ(ด่วนมากที่สุด)
ในการสอบนักศึกษาทุกคนจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ว่าด้ายการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2553
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2559
 4.กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559(ด่วนมากที่สุด)
มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้นศ.ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2559 วันที่ 22-27 เม.ย.59 โดยนศ.ต้องพบ อ.ที่ปรึกษาก่อนทำการลงทะเบียนในระบบทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเอง (หากไม่ลงทะเบียนตามวันที่กำหนดจะเปิดให้ลงทะเบียนล่าช้า ในวันที่ 15-28 ส.ค.59 พร้อมค่าปรับ 500 บาท)
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2559