ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559(ด่วนมากที่สุด)
มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้นศ.ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2559 วันที่ 22-27 เม.ย.59 โดยนศ.ต้องพบ อ.ที่ปรึกษาก่อนทำการลงทะเบียนในระบบทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเอง (หากไม่ลงทะเบียนตามวันที่กำหนดจะเปิดให้ลงทะเบียนล่าช้า ในวันที่ 15-28 ส.ค.59 พร้อมค่าปรับ 500 บาท)
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2559
 2.ตารางสอบปลายภาค 3/2558 ภาคสมทบ ช่วง 1(ด่วน)
ตารางสอบปลายภาค 3/2558 ภาคสมทบช่วงที่ 1 รวมทั้ง 3 วิทยาเขต ตามลิงค์ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/file/d/0BxS4R9oi8KEuQ01ZQ05mZXRaV1E/view?usp=sharing
ประกาศโดย   มาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2559