ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งเรื่องตารางเรียนและคู่มือตาราง ภาคเรียน 1.1 และ 1.2/2557
เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยจัดการเรียน/สอน ภาคเรียน1.1 และ1.2 /2557 นั้น ผู้ดูแลระบบจึงจัดทำคู่มือการเช็คห้องเรียน อาจารย์ผู้สอน เพื่อให้ดาวน์โหลดตามลิ้งนี้ https://drive.google.com/file/d/0B2_F3GCbqMp1RDFnMDNCZ0VXck5WLTVBT1FoRU5vZzF1OVk0/edit?usp=sharing
ประกาศโดย   ผู้ดูแลระบบ   วันที่ประกาศ   31 พฤษภาคม 2557
 2.ประกาศ "การสอบกลางภาค 1.2/2557"
นักศึกษาสามารถติดตามตารางสอบสอบกลางภาค 1.2/2557 ได้ที่บอร์ดแผนกทะเบียนและวัดผล หรือบอร์ดหน้าห้องกองอำนวยการสอบและสามารถติดตามตตารางสอบรายบุคคลได้ที่ www.northbkk.ac.th
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2557
 3.NEW MSG
NEW MSG
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2557