ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ"การสอบปลายภาค 2/2558"(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถติดตามตารางสอบปลายภาค 2/2558 ได้ที่ บอร์ดแผนกทะเบียนและวัดผล หรือหน้าห้องกองอำนวยการสอบ
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2559
 2.กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559(ด่วนมากที่สุด)
มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้นศ.ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2559 วันที่ 22-27 เม.ย.59 โดยนศ.ต้องพบ อ.ที่ปรึกษาก่อนทำการลงทะเบียนในระบบทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเอง (หากไม่ลงทะเบียนตามวันที่กำหนดจะเปิดให้ลงทะเบียนล่าช้า ในวันที่ 15-28 ส.ค.59 พร้อมค่าปรับ 500 บาท)
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2559
 3."การขาดสอบนักศึกษาภาคสมทบ" Block 3 ช่วง 1(ด่วนมากที่สุด)
ยื่นคำร้องขอสอบซ่อมระหว่างวันอังคารที่ 26 เม.ย. - วันอังคารที่ 3 พ.ค. 2559 มหาวิทยาลัยจัดสอบซ่อมในวันเสาร์ที่ 7 พ.ค. 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาเขตสะพานใหม่ ห้อง S2306 ชั้น 3 https://drive.google.com/open?id=0BxS4R9oi8KEub2NWQms3ZEpfMG8
ประกาศโดย   มาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2559