ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ เรื่อง การขาดสอบ นักศึกษาภาคสมทบ กลางภาค 1/2561 ช่วงที่ 2(ด่วนมาก)
นักศึกษาภาคสมทบ ขาดสอบ กลางภาค 1/2561 ช่วงที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ต้องมาสอบซ่อม - สอบเสริม ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ ให้ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกา   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2561