ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศเรื่อง "การขาดสอบกลางภาค 2/2560 ภาคปกติ วิทยาเขตรังสิต"(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถติดตามตารางสอบกลางภาค 2/2560 ได้ที่ บอร์ดแผนกทะเบียนและวัดผล หรือหน้าห้องกองอำนวยการสอบ และสามารถติดตามตารางสอบรายบุคคลได้ที่ www.northbkk.ac.th/registrar/download
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 กุมภาพันธ์ 2561
 2.ประกาศเรื่อง "การขาดสอบกลางภาค 2/2560 ภาคปกติ วิทยาเขตสะพานใหม่"(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถติดตามตารางสอบกลางภาค 2/2560 ได้ที่ บอร์ดแผนกทะเบียนและวัดผล หรือหน้าห้องกองอำนวยการสอบ และสามารถติดตามตารางสอบรายบุคคลได้ที่ www.northbkk.ac.th/registrar/download
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 กุมภาพันธ์ 2561