ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศเรื่อง การสอบกลางภาค 1/2559 วิทยาเขตรังสิต(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถติดตามตารางสอบกลางภาค 1/2559 ได้ที่ บอร์ดแผนกทะเบียนและวัดผล หรือหน้าห้องกองอำนวยการสอบ และสามารถติดตามตารางสอบรายบุคคลได้ที่ www.northbkk.ac.th/registrar/download
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 กันยายน 2559
 2.ประกาศเรื่อง การสอบกลางภาค 1/2559 วิทยาเขตสะพานใหม่(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถติดตามตารางสอบกลางภาค 1/2559 ได้ที่ บอร์ดแผนกทะเบียนและวัดผล หรือหน้าห้องกองอำนวยการสอบ และสามารถติดตามตารางสอบรายบุคคลได้ที่ www.northbkk.ac.th/registrar/download
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 กันยายน 2559
 3.ประกาศเรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาในการเข้าสอบ
ในการสอบนักศึกษาทุกคนจะต้องปฎิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ 2553
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 กันยายน 2559