ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ตารางสอบกลางภาค 1.2/2559 ภาคสมทบ ช่วง1(ด่วนมากที่สุด)
ตารางสอบกลางภาค 1.2/2559 ภาคสมทบ ช่วง1 วันอาทิตย์ที่ 11/9/59 ทุกวิทยาเขต/ศูนย์
ประกาศโดย   มาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   30 สิงหาคม 2559
 2.ประกาศเรื่องการแต่งกายเข้าสอบ(ด่วนมากที่สุด)
ประกาศเรื่องการแต่งกายเข้าสอบ ให้นักศึกษาแต่งกายให้ถูกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2553 อย่างเคร่งครัด
ประกาศโดย   มาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   30 สิงหาคม 2559
 3.ประกาศเรื่อง การขาดสอบนักศึกษาภาคสมทบ(ด่วนมากที่สุด)
ประกาศเรื่อง การขาดสอบนักศึกษาภาคสมทบ ให้ยื่นคำร้องขอสอบซ่อมภายในวันที่ 19/9/59
ประกาศโดย   มาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   30 สิงหาคม 2559