ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ เรื่อง "การขาดสอบนักศึกษา ภาคสมทบ กลางภาค 2/2561 ช่วงที่ 1"(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาภาคสมทบ ที่ขาดสอบ กลางภาค 2/2561 ช่วงที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ต้องมาสอบซ่อม-สอบเสริม ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ เท่านั้น ให้ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 พฤศจิกายน 2561