ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   MID TERM  FINAL  ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  31 กรกฏาคม 2561
09:00 - 11:00ACC221 Cost Accounting I
 ACC311 Advanced Accounting I
 ACC411 Accounting Theory
 ALB106 Principle of Flight
 CMA101 Introduction and Theory of Communication
 ECE133 Early Childhood Education
 ECE233 Development of Thinking Process for Young Children
 HTM314 Food and Beverage Operation Management
 HTM334 Planning and Tour Operation
 HTM337 International Tourism Management
 LAW201 Business Law
 MAT111 Introduction to Statistics
 MCT356 Digital Television News Presentation
 MGT402 Change Management
 MGT406 Business Ethics
 MTA135 Graphic Design
 MTA331 Virtual Reality Technology
 PAD361 Organization Development
12:00 - 14:00AVB461 Strategic Management for Aviation Business
 BDM212 Creativity for Digital Media Production
 BSC221 Data Structure and File Management
 CMA401 Law and Ethics of Mass Communication
 ECE340 Evaluation and Support of Young Children Development
 ENG104 English IV
 ENL351 Business English Communication
 FIB201 Business Finance
 HTM206 Tourist Behaviors and Cross-Cultural Communication
 HTM353 Spa Management
 ITS331 Operating Systems
 MAT100 Introduction to Mathematics
 MGT342 Entrepreneurship
 MTA487 Law and Computer Professional Ethics
 SWE221 Operating Systems
 SWE351 Web Services Technology
15:00 - 17:00ALB202 Tourism Behaviors and Cross-Cultural Communication
 CHN101 Introduction to Chinese I
 CMA203 Design Arts & Digital Graphics
 EDU202 Learning Management
 ENL121 Listening - Speaking in English I
 IMG321 Materials and Warehousing Management
 ITS351 Data Communications and Networking
 MTA131  Light Tone and Sound Effect
 PES121 History and Philosophy of Physical Education
 SCI102 Man and Environment
 SCI102 Man and Environment
 SWE333 Software Construction and Evolution
 วันที่  1 สิงหาคม 2561
09:00 - 11:00ACC101 General Accounting
 ACC301 Managerial Accounting
 ACC412 Financial Reports and Statements Analysis
 ACC471 Law Pertaining to Accounting Professional
 ALB251 English for Airline Business
 CHE103 General Chemistry
 CHN113 Foundation chinese III
 EDU101 Thai Education
 ENL461 English for Tourism
 HTM438 Transportation for Tourism
 MAT110 Basic Statistics
 MGT201 Organization and Management
 MTA232 Drawing and Sculpturing
 MTA233 Acting for Animation
 PAD331 Human Resource Development
12:00 - 14:00ACC351 Accounting Information Systems
 ALB331 In – Flight Passenger Service
 ALB471 Aviation and Environment
 ECO101 Introduction to Economics
 ENL321 Advanced Oral Skills Development
 ENL341 Essay Writing
 ITS220 Data Structure and Algorithms
 MAT101 Mathematics
 MAT312 Statistics and Empirical Methods for Computing
 MCT355 Digital Advanced Television Production
 MTA133 Introduction to 3D Modeling, Texturing and Lighting
 MTA411 Game Animation Design and Development
 PAD211 English for Public Administrator
 PAD333 Human Resource Appraisal
 PAD366 New Public Management
 THA102 Thai for Communication
15:00 - 17:00AVB103 Marketing for Aviation Business
 BDM311 Online Media and Digital Contents
 CHN111 Foundation Chinese I
 CMA102 Advertising and Public Relations in Digital Age
 ECE362 Innovation for Early Childhood Education
 ENG103 English III
 HTM232 Thai Tourism Resources
 ITS441 Web Designing and Programming
 PES352 Coaching and Judging in Swimming
 SOC106 Service Industry Psychology
 SWE463 Computer Security Management
 วันที่  2 สิงหาคม 2561
09:00 - 11:00ACC341 Profit Planning and Control
 ACC372 Tax Planning
 BSC201 Computer for Business
 COM101 Computer Technology
 ECE333 Mathematics for Young Children
 ENL331 Analytical Reading
 HTM104 Tourism Industry
 HTM335 Community Based Tourism Management
 MAT202 Discrete Mathematics
 MGT419 Conflict Management
 MTA338 Animation Production
 PAD451 Public Policy Implementation
 THA335 Teaching Thai to Non-native Speakers
12:00 - 14:00ALB211 Airline Business
 ALB432 Air Traffic control Service
 AVB101 Introduction to Aviation Industry
 BSC461 Security in Computer System
 CMA201 Digital Photography
 ECE231 Psychology for Young Children
 ECO201 Micro Economics
 ECO202 Macro Economics
 ENL469 Advanced TOEIC
 HTM318 Restaurant and Bar Service Management
 MAT203 Mathematics and Statistics for Business
 MGT321 Management Information System
 MGT415 Compensation and Performance Management
 PAD221 Organization Theory
 PAD462 Strategic Management
 PES231 Human Anatomy and Physiology
 PES332 Introduction to Nutrition in Sport
 SWE344 Introduction to Data Mining
15:00 - 17:00CHN341 Principle of Chinese Grammar
 EDU301 Introduction to Statistics in Education
 ENG221 English for Science and Technology
 ENL250 English Pronunciation
 HTM211 Hotel Management
 IMG332 Information Management for Logistics
 ITS131 Computer Programming
 PHL103 Personality Development
 PHL104 Thai Heritage
 PHY101 General Physics
 SWE202 Introduction to Software Engineering
 วันที่  3 สิงหาคม 2561
09:00 - 11:00ACC212 Intermediate Accounting II
 ACC331  Auditing and Technical Confidenc
 ACC431 Information System Audit and Controls
 ALB261 Low Cost Airline Service Management
 ALB271 Geography for Aviation Service
 CHN121 Chinese Listening-Speaking I
 ECE261 Learning Management for Early childhood
 EDU302 Design and Development of media, Innovation and Information Technology
 ENL352 Principles of Translation
 ENL441 Note-taking and Summarizing
 HTM333 Planning and Development Tourism
 HTM439 Accounting in Hotel and Tourism
 LMG221 Materials and Warehousing Management
 MAT311 Statistics and Empirical Methods for Computing
 MCM224 Crisis Management in Marketin communications
 MTA202 Multimedia Technology and Animation
 MTA234 Basic Photography
 PAD251 Public Policy and Plan
 PAD351 Project Management
 PES221 Health and Physical Education in ASEAN Community
 SWE331 Object-Oriented Analysis and Design
12:00 - 14:00ALB351 English for In-Flight Service
 ALB441 Airline Catering Management
 BDM213 Digital Television Production
 BSC202 Information Technology in Business
 ECE131 Young Children's Development
 ECE338 Movement, and Rhythm Activities for Young Children
 EDU201 Conscience and Ethics for Professional Teacher
 ENL142 Forms and Usage in English II
 HTM207 Human Resource Management for Hospitality Industry
 ITS415 Information Technology for Supply Chain Management
 MGT408 Business Environment Management
 MTA211  Computer Programming for Animation
 MTA431 2D Computer Animation
 PAD432 Compensation Management
 SCI104 Science and Technology
 SOC107 Thai Politics and Governance
 SOC111 General Education for Life Development II
 SWE231 Object-Oriented Programming
15:00 - 17:00ENG101 English I
 ENL122 Listening - Speaking in English II
 ENL342 Reading and Summary
 HTM231 Tour Business Management
 HTM361 Airline Business
 ITS313 Systems Analysis and Design
 MGT401 Strategic Management
 PES321 Motor Learning and Development
 SWE211 Computer Architecture and Organization
 SWE442 Decision Support Systems
 วันที่  4 สิงหาคม 2561
09:00 - 11:00ACC111 Fundamental for Accounting
 ALB451 Preparation for TOEIC Examination
 BDM214 Digital Mediated Communication
 BSC467 Ethics and Laws for Practitioner of Computer
 ECE262 Toy products of child Development
 ENL465 English for International Trade
 ENL473 English in the field of Human Resource Management
 HTM102 Introduction to Hotel Studies
 HTM212 Hotel Front Office Operation and Management
 ITS252 Computer Architecture
 ITS443 Human and Computer Interaction
 MGT202 Operation Management
 MGT301 Organizational Behavior
 MKT201 Principles of Marketing
 MTA101 Mathematics and Physics for Multimedia and Animation I
 PAD101 Introduction to Political Science
 PAD271 Administrative Law
 PAD427 Special Topics in Government
 PAD461 Learning Organization
 PES322 Physical Education Curriculums
 SWE101 Foundations of Computer Science
 THA201 General Knowledge of the Thai Language
12:00 - 14:00BSC231 Computer Programming I
 CHN132 Chinese Reading II
 CMA204 Journalism and Creative Writing
 EDU102 Conscience and Ethics for Professional Teacher
 ENG107 English for Everyday Life
 ENL431 English Newspaper Reading
 ENL464 English for Airlines Business
 HTM317 Banquet and Catering Operation
 ITS101 Information Technology I
 ITS413 Computer Security
 LAW202 Taxation
 LMG101 Operations System Design
 MCM223 Consumer Behavior
 MCT357 Mass Communication Technology
 MTA312 Interactive Graphics and Animation
 PAD201 Information Technology for Management
 SWE332 Software Requirements Specification and Management
 THA363 Modern Thai Literature
15:00 - 17:00ALB102 Introduction Systems for Hospitality Industry
 ALB322 Air Cargo Service
 BDM211 Writing in Broadcasting and Digital Media
 ENG311 Business English
 ENL231 Reading Strategies
 IMG313 Quality Control
 IMG364 Customer Relationship Management
 MCT453 Digital Broadcast Management
 PES331 Sports Psychology
 SOC110 General Education for Life Development I
 SWE321 Technology Management and Innovation