ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   MID TERM  FINAL  ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  1 กรกฏาคม 2561
10:30 - 12:30ECO201 Micro Economics