ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   MID TERM  FINAL  ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  7 มีนาคม 2561
15:00 - 17:00THA261 Poetry Writing
 วันที่  8 มีนาคม 2561
15:00 - 17:00ENL250 English Pronunciation
 วันที่  14 พฤษภาคม 2561
13:00 - 16:00MGT404 Negotiation and conflict Management in Business